Bedrijf- en organisatieadvies

Support ondernemers / directies / managers / organisaties in het (hernieuwd) optimaliseren van de businessresultaten met een sterke focus op mens en bedrijf

 • analyse van bedrijf, bedrijfsvoering, bedrijfsproces en actuele problematiek
 • diagnose en advies: strategisch plan met praktische aanpak in acties, tijd en geld
 • implementatie/operationele bijstand: regie/advies uitvoering plan
 • monitoring resultaten: tussentijds meten en toetsen
 • business/personal coaching bestuur, directie en management team
 • teamcoaching: cultuur- en dna veranderingen in mentaliteit en gedrag

Werkterreinen

 • business plan ontwikkeling
 • cultuur/dna veranderingstrajecten
 • management buy ins/buy outs
 • fusies/overnames
 • bedrijfs/directie/familie opvolging
 • professionalisering & positionering
 • casting directie en directieteams
 • personal coaching/team coaching