Personal coaching

Heroriëntatie toekomst zowel businesswise/persoonlijk voor bestuurders en managers met als doel hernieuwd hun toekomst vorm te geven en dat ook te vertalen naar praktische stappen

  • personal scan: Lifo testmethode (levensstijl oriëntatie met als focus individuele talenten/kwaliteiten), ambitie, vaardigheden, leiderschapsstijl en haalbaarheid
  • personal business plan: persoonlijk profiel, advies en stappenplan
  • personal coaching: begeleiding naar nieuwe toekomst zowel businesswise als persoonlijk

Werkterreinen

  • leiderschapsontwikkeling
  • persoonlijke presentatie en positionering
  • loopbaanbegeleiding/verandering

Team coaching

Optimaliseren samenwerking binnen teams met behoud van/respect voor individuele talenten/kwaliteiten én het bedrijfsbelang

  • teamscan: Lifo testmethode (levensstijl oriëntatie met als focus team talenten/kwaliteiten), ambitie, vaardigheden, leiderschapsstijlen en haalbaarheid
  • team business plan: rapportage en advies team kwaliteiten, matching functies en werving/selectie nieuwe teamleden
  • team sessie: bewustwording team kwaliteiten en vertaling naar concrete acties op functioneel niveau en op het gebied van samenwerking
  • team coaching: begeleiding team op competenties en vaardigheden

LIFO©

LIFO© staat voor Life Orientations. Het is een methodische inventarisatie van gedrags-voorkeuren. Aan de hand daarvan worden strategieën uitgestippeld waarmee men deze persoonlijke sterkten optimaal kan exploiteren.

  • verbeteren en ontwikkelen persoonlijke talenten en kwaliteiten
  • ontwikkelen van een stijl van leidinggeven
  • creëren van de optimale team mix, verbeteren van teamprestaties
  • herkennen en hanteren van wisselende gedragsstijlen binnen teams
  • verhogen van de effectiviteit van communicatie binnen teams
  • plannen en uitvoeren van organisatieveranderingsprocessen
  • analyseren en doorbreken van conflicten in organisaties
  • samenstellen van directieteams
  • bieden van steun bij de selectie en match van nieuwe medewerkers